ภาพรวม Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025873

17/01/2024

Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) คืออะไร

Intel® Trusted Execution Technology คือส่วนขยายฮาร์ดแวร์สําหรับโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ตของ Intel® ที่ยกระดับแพลตฟอร์มสํานักงานดิจิตอลให้ดีขึ้นด้วยความสามารถในการรักษาความปลอดภัย เช่น การเปิดทํางานที่วัดค่าและการทํางานที่ได้รับการปกป้อง Intel Trusted Execution Technology มีกลไกที่ใช้ฮาร์ดแวร์ที่ช่วยป้องกันการโจมตีแบบใช้ซอฟต์แวร์ และปกป้องการรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องพีซีไคลเอนต์

Intel Trusted Execution Technology ให้กลไกเหล่านี้โดยเปิดใช้งานสภาพแวดล้อมที่แอปพลิเคชันสามารถทํางานได้ภายในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งได้รับการปกป้องจากซอฟต์แวร์อื่นทั้งหมดบนระบบ ความสามารถเหล่านี้มีกลไกการป้องกัน ที่มีรากฐานอยู่ในฮาร์ดแวร์ ซึ่งจําเป็นในการให้ความไว้วางใจในสภาพแวดล้อมการดําเนินการของแอปพลิเคชัน ในทางกลับกัน กลไกเหล่านี้สามารถปกป้องข้อมูลที่สําคัญและกระบวนการไม่ให้ถูกบุกรุกโดยซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ทํางานบนแพลตฟอร์ม