ติดตั้งชุดภาษาและคีย์บอร์ดทางเลือกใน Windows® 10 สําหรับชุด Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025644

17/08/2021

สําหรับคําแนะนําในการเพิ่มภาษาและคีย์บอร์ดทางเลือก ให้เลือกเวอร์ชั่น Windows 10 ของคุณด้านล่าง

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ติดตั้งแพคภาษาและคีย์บอร์ดทางเลือกใน Windows® 10 เวอร์ชั่น 1703 และใหม่กว่า

ระหว่างกระบวนการตั้งค่า Windows® 10 คุณต้องเลือกภาษาและการตั้งค่าคีย์บอร์ดที่คุณต้องการ:

 • หากภาษาที่ต้องการไม่อยู่ในรายการภาษาที่มี ให้เลือกภาษาอังกฤษ
 • หากคีย์บอร์ดที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการคีย์บอร์ดที่มีอยู่ ให้เลือก US (หรือสิ่งที่คุณต้องการที่สุด) ตามด้วย คลิกใช่

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้ทําตามขั้นตอนในเอกสารนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแพคภาษาที่คุณต้องการ:

 1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกที่ไอคอน Windows ที่มุมซ้ายล่างของเดสก์ทอป (หรือกดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ดของคุณ) เลือกไอคอนรูปเฟือง gear icon (การตั้งค่า)

  Click Windows icon

 3. คลิ ก เวลาและภาษา.

  Time & language

 4. คลิ ก ภูมิภาคและภาษา.

  Region & language

 5. เลือก เพิ่มภาษา.

  Add a language

 6. เลือกภาษาที่จะเพิ่ม การอัปเดต Windows จะเริ่มค้นหาแพคภาษาล่าสุดที่มี

  Select the language to add

 7. อาจมีอีกหน้าจอหนึ่งให้เลือกภาษาตามภาษาที่เลือก

  Languages window

 8. การอัปเดต Windows จะค้นหาชุดภาษาและนําคุณกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า เมื่อสถานะปรากฏขึ้น มีแพคภาษาให้ใช้งานคลิ ก ตัวเลือก.

  Click Options

 9. เลือก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดแพคภาษา
 10. หากต้องการดาวน์โหลดรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก+ที่อยู่ถัดจากเพิ่มคีย์บอร์ด
 11. เสริม: ภาษาของคุณอาจรวมถึงตัวเลือกการเขียนหรือคําพูด คลิ ก ดาวน์โหลด ที่ปุ่มที่เกี่ยวข้อง

  Select Download

 12. เลือกคีย์บอร์ดและคลิก + ถัดจาก เพิ่มคีย์บอร์ด.

  Add a keyboard

 13. การอัปเดต Windows จะดาวน์โหลดรูปแบบคีย์บอร์ด
  หมาย เหตุหากต้องการลบคีย์บอร์ดเพิ่มเติมใดๆ ให้คลิกชื่อของคีย์บอร์ดและเลือกลบ

  UAdd a keyboard

 14. หลังจากดาวน์โหลดภาษาและคีย์บอร์ดแล้ว ให้คลิกที่ ลูก ศร ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง

  Click the arrow

 15. คลิ ก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น.

  Set as default

 16. เมื่อต้องการเปลี่ยนคีย์บอร์ด ให้คลิกตัวย่อภาษาสามตัวอักษรในแถบงาน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกที่ติดตั้งไว้

  Change the keyboard

 17. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนภาษามีผล
ติดตั้งแพคภาษาและคีย์บอร์ดทางเลือกใน Windows® 10 เวอร์ชั่น 1607 และก่อนหน้า

การตั้งค่า Windows* จะขอให้คุณเลือกภาษาที่คุณต้องการ หากภาษาที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการภาษาที่มี ให้เลือก ภาษาอังกฤษ เพื่อทําการตั้งค่า Windows ให้สมบูรณ์ หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้ทําตามขั้นตอนเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแพคภาษาที่คุณต้องการ

หมาย เหตุรูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows® 10 ที่คุณกําลังตั้งค่า
 1. เริ่ม Windows และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต

 2. จากหน้าเริ่มต้นให้คลิกไอคอน Windows ที่มุมซ้ายล่าง ตามด้วยการตั้งค่า
  Settings

 3. เลือกเวลาและภาษา
  Time and language

 4. เลือกภูมิภาค และ ภาษา
  Region and language

 5. เลือกเพิ่มภาษา
  Add a language

 6. เลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม การอัปเดต Windows จะค้นหาแพคภาษาที่ร้องขอ
  Languages

 7. เมื่อสถานะแสดงแพคภาษาที่มีอยู่ให้คลิกที่แพคภาษานั้น ตามด้วยตัวเลือก
  Options

 8. เลือกดาวน์โหลด
  Download

 9. หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแพคภาษาแล้ว ให้คลิกปุ่มย้อนกลับ
  Back

 10. เลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
  Set as default

 11. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เคล็ดลับ Windows® 10 สําหรับชุด Intel® NUC และIntel® Compute Stick
ฉันกําลังใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows® รุ่นใด