ติดตั้งชุดภาษาและคีย์บอร์ดอื่นใน Windows® 10 เพื่อชุด Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025644

24/02/2021

หากต้องการดูคําแนะนําในการเพิ่มภาษาและคีย์บอร์ดให้เลือกเวอร์ชั่น Windows 10 ของคุณด้านล่าง

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ติดตั้งชุดภาษาและคีย์บอร์ดอื่นใน Windows® 10 เวอร์ชั่น 1703 และใหม่กว่า

ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Windows® 10 คุณต้องเลือกการตั้งค่าภาษาและคีย์บอร์ดที่ต้องการ:

 • หากภาษาที่ต้องการไม่อยู่ในรายการภาษาที่พร้อมใช้งาน ให้เลือก ภาษาอังกฤษ
 • หากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการคีย์บอร์ดที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกสหรัฐอเมริกา (หรือสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุด) แล้วคลิกใช่

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษาที่คุณต้องการ:

 1. เริ่มคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายของเดสก์ทอป (หรือกดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ดของคุณ) เลือกไอคอนรูปเฟือง gear icon (การตั้งค่า)

  Click Windows icon

 3. คลิ ก เวลาและภาษา.

  Time & language

 4. คลิ ก ภูมิภาคและภาษา.

  Region & language

 5. เลือก เพิ่มภาษา.

  Add a language

 6. เลือกภาษาที่จะเพิ่ม การอัปเดต Windows จะเริ่มค้นหาชุดภาษาล่าสุดที่มีอยู่

  Select the language to add

 7. อาจมีอีกหน้าจอเพื่อเลือกภาษาตามภาษาที่เลือก

  Languages window

 8. การอัปเดต Windows จะค้นหาชุดภาษาและให้คุณกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า เมื่อสถานะแสดง มีชุดภาษาให้ใช้งานคลิ ก ตัวเลือก.

  Click Options

 9. เลือกดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดชุดภาษา
 10. หากต้องการดาวน์โหลดรูปแบบแป้นพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม + ข้าง ๆ เพิ่มแป้นพิมพ์
 11. เสริม: ภาษาของคุณอาจมีตัวเลือกการเขียนด้วยภาษาด้วยภาษาหรือเสียงพูด คลิ ก ดาวน์โหลด บนปุ่มที่เกี่ยวข้อง

  Select Download

 12. เลือกแป้นพิมพ์และคลิก + ถัดจาก เพิ่มแป้นพิมพ์.

  Add a keyboard

 13. การอัปเดต Windows จะดาวน์โหลดรูปแบบแป้นพิมพ์
  หมาย เหตุหากต้องการลบคีย์บอร์ดเพิ่มเติม ให้คลิกที่ชื่อของคีย์บอร์ด และเลือกลบ

  UAdd a keyboard

 14. หลังจากดาวน์โหลดภาษาและคีย์บอร์ดแล้ว ให้คลิกที่ ลูก ศร ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง

  Click the arrow

 15. คลิ ก ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น.

  Set as default

 16. หากต้องการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ ให้คลิกตัวย่อภาษาสามตัวในแถบงาน คุณจะสามารถเลือกจากตัวเลือกที่ติดตั้ง

  Change the keyboard

 17. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนภาษามีผล
ติดตั้งชุดภาษาและคีย์บอร์ดอื่นใน Windows® 10 เวอร์ชั่น 1607 และก่อนหน้า

การตั้งค่า Windows* จะขอให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ หากภาษาที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการภาษาที่พร้อมใช้งาน ให้เลือก ภาษาอังกฤษ เพื่อติดตั้ง Windows ให้สมบูรณ์ หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษาที่ต้องการ

หมาย เหตุรูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows® 10 ที่คุณตั้งค่า
 1. เริ่ม Windows และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

 2. จาก หน้า เริ่มต้น ให้คลิกไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้าย แล้วเลือกการตั้งค่า
  Settings

 3. เลือก เวลาและภาษา
  Time and language

 4. เลือก ภูมิภาคและภาษา
  Region and language

 5. เลือก เพิ่มภาษา
  Add a language

 6. เลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม Windows Update จะค้นหาชุดภาษาที่ร้องขอ
  Languages

 7. เมื่อสถานะแสดงชุดภาษาที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกที่ชุดภาษา แล้วเลือกตัวเลือก
  Options

 8. เลือกดาวน์โหลด
  Download

 9. หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษาแล้ว ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ
  Back

 10. เลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
  Set as default

 11. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Windows® 10 เคล็ดลับการใช้งานชุด Intel® NUC, Intel® Computed Stick และ Intel® Computed Cards
ฉัน®ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใด