ความต้องการของระบบสำหรับ Intel® RealSense™ความลึกของกล้อง D400 ซีรี่ส์

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025567

11/04/2018

กล้องความลึกของ Intel® RealSense™ D400 ซีรี่ส์ได้รับการตรวจสอบเพื่อทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

ฮาร์ดแวร์
  • USB ๓.๐
  • ไม่มีความต้องการโปรเซสเซอร์ขั้นต่ำ
ระบบปฏิบัติการ
  • นุกซ์มิ้นท์
  • อูบุนตู * ๑๖.๐๔
  • Windows®10

ใช้ API ๒.๐ SDK ข้ามแพลตฟอร์ม Intel® RealSense™ SDK เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกล้อง D400 ซีรี่ส์