คู่มือการติดตั้ง Intel® Assist Quick Technology สำหรับ Red Hat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * enterprise Server linux

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025449

30/08/2017

ด้านล่างเป็นคำแนะนำโดยละเอียดเพื่อติดตั้งไดรเวอร์เทคโนโลยี Intel®ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว v1.0 สำหรับ Red Hat * Enterprise Linux * * * * * * * * * * *® Intel® Server Board * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

คู่มือการติดตั้ง Intel® QATวิธีการใช้งานคู่มือนี้
คู่มือการติดตั้ง Red Hat * Enterprise Linux * (PDF)PDF icon

ขนาดไฟล์: ๖๕๒ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐๐
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำโดยละเอียดเพื่อติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Assist Technology อย่างรวดเร็ว1.0 นิ้วสำหรับ Red Hat * Enterprise Linux * (RHEL *® Intel® Server Board) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
คู่มือการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กร SUSE * Linux * (PDF)PDF icon

ขนาดไฟล์: ๘๘๗ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐๐
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำโดยละเอียดเพื่อติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Assist Technology Intel อย่างรวดเร็วสำหรับ SUSE * Linux * Enterprise Server (SLES *) v12 SP2 บน Intel® Server Board S2600WFQ, S2600BPQ และ S2600STQ ตระกูลผลิตภัณฑ์ (ชิปเซ็ต Intel® C62X)