คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Server Board ตระกูล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024980

09/08/2017

คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว (PDF)PDF icon
มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาด: ๓.๘๒ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล
คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board ตระกูล