ระบุจุดIntel® Ethernet Controllerของคุณจากตัวจัดการอุปกรณ์

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000024969

18/05/2021

หมาย เหตุดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธี ระบุอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของไดรเวอร์หรือวิธีอัปเดตไดรเวอร์ Ethernet ของคุณ
หมาย เหตุ

ไปที่ด้านล่างของหน้า ด้านล่างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์เฉพาะ หากคุณไม่พบข้อมูลIntel® Ethernet Controllerโปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน Intel

หากคุณต้องการระบุว่าระบบปฏิบัติการของคุณรองรับหรือไม่ หลังจากที่คุณระบุอุปกรณ์ Ethernet ของคุณแล้ว ให้ไปที่:

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากตัวเลือกด้านล่าง ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อระบุIntel® Ethernet Controllerของคุณและระบุอะแดปเตอร์ล่าสุดที่มีอยู่

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Windows® 10, Windows 8.1*, Windows 8*
 1. คลิกขวาที่ เริ่มต้นแล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. ดับเบิลคลิกที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย เพื่อขยายส่วน
 3. คลิกขวาที่ Ethernet Controller ที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ และเลือกคุณสมบัติ
 4. ไปที่แท็บรายละเอียดแล้วคลิก IDsฮาร์ดแวร์ ไฮไลต์และคัดลอก ID ตัวแรก
 5. ใช้โปรแกรมค้นหาบนเว็บเพื่อค้นหารหัสฮาร์ดแวร์แล้วระบุอะแดปเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 6. ค้นหาอะแดปเตอร์ของคุณใน ศูนย์ การดาวน์โหลด เพื่อค้นหาไดรเวอร์ล่าสุดที่มีให้ติดตั้ง
Windows 7*
 1. คลิก เริ่มต้น > แผงควบคุม > ระบบและความปลอดภัย
 2. ภายใต้ระบบให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ดับเบิลคลิกที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย เพื่อขยายส่วน
 4. คลิกขวาที่ Ethernet Controller ที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ และเลือกคุณสมบัติ
 5. ไปที่แท็บรายละเอียดแล้วคลิก IDsฮาร์ดแวร์ ไฮไลต์และคัดลอก ID ตัวแรก
 6. ใช้โปรแกรมค้นหาบนเว็บเพื่อค้นหารหัสฮาร์ดแวร์แล้วระบุอะแดปเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 7. ค้นหาอะแดปเตอร์ของคุณใน ศูนย์ การดาวน์โหลด เพื่อค้นหาไดรเวอร์ล่าสุดที่มีให้ติดตั้ง
Windows Server 2012*, 2012/R2*, 2016*, 2019*
 1. คลิกขวาที่ เริ่มต้นแล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. ดับเบิลคลิกที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย เพื่อขยายส่วน
 3. คลิกขวาที่ Ethernet Controller ที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ และเลือกคุณสมบัติ
 4. ไปที่แท็บรายละเอียดแล้วคลิก IDsฮาร์ดแวร์ ไฮไลต์และคัดลอก ID ตัวแรก
 5. ใช้โปรแกรมค้นหาบนเว็บเพื่อค้นหารหัสฮาร์ดแวร์แล้วระบุอะแดปเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 6. ค้นหาอะแดปเตอร์ของคุณใน ศูนย์ การดาวน์โหลด เพื่อค้นหาไดรเวอร์ล่าสุดที่มีให้ติดตั้ง

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายการอแดปเตอร์ค้าปลีกIntel® Ethernetที่เลิกการผลิต
ระบุเวอร์ชั่นของIntel® Ethernet Adapterและไดรเวอร์แบบมีสายของคุณ
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Intel
Web Pack ที่พร้อมใช้งานIntel® Ethernetทั้งหมด
วิดีโอวิธีการ: ระบุอุปกรณ์ Ethernet ของคุณ เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ และอัปเดตไดรเวอร์