วิธีปิดใช้งานการเร่งความเร็วของระบบด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024626

24/05/2022

หากต้องการปิดใช้งานการเร่งความเร็วของระบบด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™ ให้เลือกแอปพลิเคชันที่แสดงด้านล่างที่อยู่ในระบบของคุณ

ในระหว่างกระบวนการนี้ หน่วยความจํา Intel® Optane™ กําลัง "ไม่ได้จับคู่" จากไดรฟ์/สื่อที่กําลังเร่งความเร็ว

หมาย เหตุ

ก่อนดําเนินการต่อ ให้สํารองข้อมูลทั้งหมด

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

แอปพลิเคชันหน่วยความจําIntel® Optane™และการจัดการที่เก็บข้อมูล
 1. เปิด แอปพลิเคชัน
 2. คลิก แท็บ หน่วยความจํา Intel® Optane™ ทางด้านซ้าย
 3. คลิ ก ปิด

  Click Disable

 4. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดใช้งานการเร่งความเร็ว คลิ ก ปิด

  Click Disable

 5. กําลังปิดใช้งานการเร่งความเร็ว

  Acceleration is being disabled

 6. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิ ก รี สตาร์ท

  Click Restart

แอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™
 1. เปิด แอปพลิเคชัน
 2. คลิก แท็บ การตั้งค่า ทางด้านซ้าย
 3. คลิ ก ปิด

  Click Disable

 4. กําลังปิดใช้งานการเร่งความเร็ว

  Acceleration is being disabled

 5. เมื่อเสร็จสมบูรณ์ คลิ ก รี สตาร์ท

  Click Restart

แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST)
 1. เปิด แอปพลิเคชัน
 2. สามารถปิดใช้งานการเร่งความเร็วได้ใน สถานะ แท็บ หรือ หน่วยความจําIntel® Optane™ กแท็บ จาก สถานะ กแท็บ คลิ กปิด เชื่อม โยง

  Click the Disable link

 3. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดใช้งานการเร่งความเร็ว คลิ ก ใช่

  Click Yes

 4. กําลังปิดใช้งานการเร่งความเร็ว

  Acceleration is being disabled

 5. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว รี บูต ระบบ

  Reboot system

อีกทางเลือกหนึ่งคือปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูลหน่วยความจํา Intel® Optane™ ใน BIOS (PreOS)  วิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการทําเช่นนี้อาจแตกต่างกันไปตามระบบดังนั้นขอแนะนําให้ติดต่อผู้จําหน่ายแพลตฟอร์มระบบสําหรับกระบวนการที่ถูกต้อง  โดยทั่วไปความสามารถนี้ควรพบได้ใน BIOS ภายใต้ส่วน เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST)  เลือกไดรฟ์ข้อมูลหน่วยความจํา Optane และคลิก deconcatenate

. หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีติดตั้งและจัดการอุปกรณ์หน่วยความจําIntel® Optane™
รหัสและข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะใช้การเร่งความเร็วของระบบหน่วยความจํา Intel® Optane™