คู่มือการผสานรวมสำหรับ Intel® Dual Band Wireless-AC ๘๒๖๕ชุดเดสก์ท็อป

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024408

25/03/2019

คู่มือการผสานรวมประกอบด้วย:

  • คำแนะนำการติดตั้งทีละขั้นตอน
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์
  • คำแนะนำการเชื่อมต่อสายเคเบิลและเสาอากาศ

คู่มือการผสานรวมเดสก์ทอป Intel® Dual Band WIRELESS AC ๘๒๖๕ (PDF)PDF icon

ขนาด: ๑.๘๕ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*