คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board ตระกูล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024348

13/07/2020

คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ INTEL® SERVER BOARD ตระกูล (PDF)PDF icon
คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
 

ขนาด: ๒๒.๓ MB
วันที่: มกราคม๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล