คู่มือการกําหนดค่าIntel® Server Boardตระกูลผลิตภัณฑ์ S2600ST

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024346

17/05/2021

คู่มือการกําหนดค่า (PDF)PDF icon
ใช้เอกสารอ้างอิงนี้เพื่อช่วยในการสั่งซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่มีให้เพื่อกําหนดค่าIntel® Server SystemอิงตามตระกูลIntel® Server Board S2600ST

ขนาด: 2.2 MB
วันที่: พฤษภาคม 2021
ฉบับแก้ไข: 2.2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ตระกูล Intel® Server Board S2600ST
คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นฉบับย่อคู่มือIntel® Server Boardตระกูล S2600ST
คู่มือบริการตระกูลIntel® Server Board S2600ST
คู่มือการบูรณาการและการบริการของระบบ P4304XXMFEN2/P4304XXMUXX