คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator 2 (VCA1585LMV)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024326

17/07/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF)PDF icon
คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator 2 (VCA1585LMV) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและกำหนดค่าการ์ดลงในระบบเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ


ขนาด: ๑.๔๕ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์
คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์