คู่มือการผนวกรวมระบบและการบริการสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board S2600BP และ Intel® Compute Module HNS2600BP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024318

24/01/2022

คู่มือการผนวกรวมระบบและบริการสําหรับIntel® Server Board S2600BP และ Intel® Compute Module HNS2600BP (PDF) PDF icon
คู่มือนี้มีขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา อัปเกรด และซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาด: 13.7 MB
วันที่: มกราคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 2.4

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับIntel® Server Boardตระกูล S2600BP