คู่มือการกําหนดค่าIntel® Server Boardตระกูล S2600BP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024316

14/07/2021

คู่มือการกําหนดค่า (PDF)PDF icon
ใช้เอกสารนี้เพื่อระบุส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ Intel เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับIntel® Server Boardตระกูลผลิตภัณฑ์ S2600BP:

  • Building Blocks
  • ระบบแบบผสานรวม
  • อุปกรณ์ เสริม
  • อะไหล่

ขนาด: 4.43 MB
วันที่: มิถุนายน 2021
ฉบับแก้ไข: 2.2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ตระกูล Intel® Server Board S2600BP
การเปรียบเทียบ SKU ของบอร์ด Bridge Intel® Server Board S2600BP, S2600KP และ S2600TP
การเปรียบเทียบระหว่าง Intel® Server Board S2600BP กับตระกูล Non-R และ R (Refresh)