คู่มือการโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล Intel® JBOD2312S3 SCSI กล่องหุ้ม

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024309

18/07/2017

คู่มือการ JBOD2312S3SP การเขียนโปรแกรมของ Intel® (PDF)PDF icon
คู่มือนี้แสดงรายการฟังก์ชัน SES ที่รองรับโดย Intel® Storage System JBOD2312S3SP


ชื่อไฟล์: JBOD_2000S3_SEPSPG_V1. 8. pdf
ขนาด: ๒.๐๙ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*