จดหมายแสดงความผันผวนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024275

29/11/2021

จดหมายแสดงความผันผวนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC icon

เอกสารนี้ให้คําอธิบายของส่วนประกอบผันผวนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ขนาด: 579 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 2.1

หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*