จดหมายแสดงความผันผวนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024275

27/03/2023

จดหมายแสดงความผันผวนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC icon

เอกสารนี้ให้คําอธิบายของส่วนประกอบผันผวนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ขนาด: 653 KB
วันที่: มีนาคม 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 2.4

หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*