ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000024275

24/08/2020

ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC (PDF)icon

เอกสารนี้จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ระเหยง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ขนาดไฟล์: ๕๑๐ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๘

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*