ตัวควบคุม Intel® RAID และตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล®ของ Intel

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000024231

09/10/2017

รหัสผลิตภัณฑ์ฟอร์มแฟคเตอร์ฟังก์ชัน
RSP3DD080Fอะแดปเตอร์ (PCIe * AiC)RAID แบบเต็มรูปแบบ
RSP3MD088Fอะแดปเตอร์ (PCIe AiC)RAID แบบเต็มรูปแบบ
RSP3TD160Fอะแดปเตอร์ (PCIe AiC)RAID แบบเต็มรูปแบบ
RSP3WD080Eอะแดปเตอร์ (PCIe AiC)RAID ระดับรายการ
RSP3GD016Jอะแดปเตอร์ (PCIe AiC)โหมด JBOD
RSP3QD160Jอะแดปเตอร์ (PCIe AiC)โหมด JBOD
RMSP3AD160FโมดูลเมซซานีนRAID แบบเต็มรูปแบบ
RMSP3CD080FโมดูลเมซซานีนRAID แบบเต็มรูปแบบ
RMSP3HD080EโมดูลเมซซานีนRAID ระดับรายการ
RMSP3JD160Jโมดูลเมซซานีนโหมด JBOD