คู่มือการกําหนดค่าIntel® Server Boardตระกูลผลิตภัณฑ์ s2600WF, Intel® Server System R1000WF/R2000WF และ Intel® Server System R2000WFTF

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000024083

17/02/2021

คู่มือการกําหนดค่า (PDF)PDF icon
คุณสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อระบุรายการต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับIntel® Server Boardผลิตภัณฑ์ตระกูล S2600WF:

  • บล็อคการสร้างเซิร์ฟเวอร์ Intel
  • ระบบแบบผสานรวม
  • อุปกรณ์ เสริม
  • อะไหล่

ขนาด: 5.64 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2021
ฉบับแก้ไข: 2.4

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์Intel® Server BoardและIntel® Server Systemตระกูล S2600WF Intel® Server Board
Intel® Server Boardเปรียบเทียบ SKU
Intel® Server System SKU (1U) Comparison
Intel® Server System SKU (2U) Comparison