ฉันจะรับ Backplane แบบ Hot-swap ที่เข้ากันได้สําหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ได้อย่างไร

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000024071

24/04/2024

ฉันกําลังมองหาข้อมูลใด
ก่อนจําหน่าย ข้อมูลทั่วไปของ Hot-swap backplane (HSBP)

ฉันจะรับข้อมูลนี้ได้อย่างไร

  1. ไปที่ หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์
  2. มองหาแชสซีเฉพาะของคุณ
  3. ในส่วน ข้อมูลจําเพาะ ให้ดูว่า HSBP อยู่ในส่วนย่อยของ รายการที่รวม หรือไม่ หากไม่มี ให้มองหา HSBP ระหว่างส่วน อะไหล่และอุปกรณ์เสริม ของแท็บ ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ภาพหน้าจอด้านล่างสําหรับ โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMUXX:

hot-swappable backplace HSBP