ไดรฟ์4kn ที่รองรับสำหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000024009

30/01/2020

ดู Intel ที่ผ่านการทดสอบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ (THOL) สำหรับ512b และไดรฟ์512b

ไดรฟ์4kn เหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID รุ่นปัจจุบันได้

HGST

 • HGST HUC101812CS4200
 • HGST HUC101812CS4201
 • HGST HUC101812CS4204
 • HGST HUC101812CS4205
 • HGST HUC101818CS4200
 • HGST HUC101818CS4201
 • HGST HUC101818CS4204
 • HGST HUC101818CS4205
 • HGST HUC101845CS4200
 • HGST HUC101845CS4201
 • HGST HUC101845CS4204
 • HGST HUC101845CS4205
 • HGST HUC101860CS4200
 • HGST HUC101860CS4201
 • HGST HUC101860CS4204
 • HGST HUC101860CS4205
 • HGST HUC101890CS4201
 • HGST HUC101890CS4204
 • HGST HUC101890CS4205
 • HGST HUH721008AL4201
 • HGST HUH721008ALN600
 • HGST HUH721008ALN601
 • HGST HUH721010AL4200
 • HGST HUH721010AL4201
 • HGST HUH721010ALN600
 • HGST HUH721010ALN601
 • HGST HUH728080AL4200
 • HGST HUH728080AL4201
 • HGST HUH728080AL4204
 • HGST HUH728080AL4205

โต ชิ บา

 • โตชิบา MG04SCA40EA
 • โตชิบา MG04SCA50EA
 • โตชิบา MG04SCA60EA
 • โตชิบา MG04SCP40EA
 • โตชิบา MG04SCP50EA
 • โตชิบา MG04SCP60EA

 • ซีเก ST1200MM0008
 • ซีเก ST1200MM0038
 • ซีเก ST1800MM0008
 • ซีเก ST1800MM0038
 • ซีเก ST1800MM0048
 • ซีเก ST600MM0008
 • ซีเก ST600MM0038
 • ซีเก ST900MM0008
 • ซีเก ST900MM0038

 

หมาย เหตุไดรฟ์4Kn หรือโลจิคัลวอลุ่มที่ทำด้วยไดรฟ์4Kn จะมีการใช้งานได้เฉพาะในโหมด UEFI เท่านั้น Master Boot Record (MBR) ได้รับการแก้ไขเพื่อ๕๑๒ไบต์ต่อภาค