วิธีการตรวจสอบการเร่งความเร็วหน่วยความจําIntel® Optane™เปิดใช้งานอยู่

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023991

27/04/2022

ใช้หนึ่งในวิธีการด้านล่างเพื่อตรวจสอบว่าหน่วยความจํา Intel® Optane™ เร่งความเร็วระบบของคุณอยู่หรือไม่

วิธีการที่ 1: ตัวจัดการอุปกรณ์

 1. เปิด ตัวจัดการอุปกรณ์:
  1. กดปุ่ม Windows + x
  2. เลือกตัวเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. ขยายตัวเลือกดิสก์ไดรฟ์

ตัวจัดการอุปกรณ์จะแสดงโมดูลหน่วยความจําIntel® Optane™เป็นไดรฟ์ข้อมูลสําหรับเก็บข้อมูลที่เปิดใช้งานสําหรับการเร่งความเร็วของระบบ ไดรฟ์ที่ระบุไว้หลังจาก + ในชื่อของไดรฟ์ข้อมูล Intel® Optane™ คือการเร่งความเร็วไดรฟ์ คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูลและ เลือก คุณสมบัติ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรฟ์ข้อมูล

วิธีที่ 2: แอปพลิเคชันหน่วยความจําIntel® Optane™และการจัดการที่เก็บข้อมูล

 1. เปิดแอปพลิเคชันหน่วยความจําIntel® Optane™และการจัดการที่เก็บข้อมูล
 2. คลิกแท็บ  การจัดการ

วิธีการที่ 3: Windows Scheduler

หมาย เหตุ
 • วิธีการนี้มีให้สําหรับโมดูลความจุหน่วยความจําIntel® Optane™ 32GB หรือมากกว่า
 • วิธีการนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากเปิดใช้งานการเร่งความเร็วของระบบในโหมดประสิทธิภาพ
 1. เปิด การจัดการคอมพิวเตอร์
  1. กดปุ่ม Windows + x
  2. เลือกตัวเลือก การจัดการคอมพิวเตอร์
 2. ขยาย ตัวเลือก เครื่องมือระบบ
 3. ขยาย ตัวเลือก Task Scheduler
 4. ขยาย โฟลเดอร์ ไลบรารีตัวกําหนดเวลางาน
 5. คลิก โฟลเดอร์ Intel
 6. ค้นหางานหน่วยความจําIntel® Optane™

วิธีที่ 4: อินเทอร์เฟซผู้ใช้หน่วยความจําIntel® Optane™

หมาย เหตุIntel® Optane™ Memory User Interface ได้สิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว (EOL) และจะไม่มีการอัปเดตอีกต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 1. เปิดอินเทอร์เฟซผู้ใช้หน่วยความจํา Intel® Optane™
 2. คลิกแท็บ  การตั้งค่า

วิธีที่ 5: เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapidอินเทอร์เฟซผู้ใช้

หมาย เหตุเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid User Interface ได้สิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว (EOL) และจะไม่มีการอัปเดตอีกต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 1. เปิด เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid User Interface
 2. คลิกแท็บ  สถิติ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีดูว่าเทคโนโลยีหน่วยความจําIntel® Optane™ใดอยู่ในระบบของคุณ
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของหน่วยความจํา Intel® Optane™ และการจัดการที่เก็บข้อมูล คืออะไร
ประสิทธิภาพและการตอบสนองต่างกันอย่างไร