ฉันจะหาไดร์เวอร์ของจอภาพหรือได้ที่ไหน ไฟล์ INF?

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000023787

05/12/2022

เมื่อต้องการรับไดรเวอร์ของจอภาพ หรือ ไฟล์ INF ให้ตรวจสอบในส่วนเหล่านี้:

  • ซีดีสําหรับติดตั้งที่มาพร้อมกับจอแสดงผลหรืออุปกรณ์แสดงผลของคุณ
  • เว็บไซต์ของผู้ผลิตจอภาพของคุณเพื่อดูว่าไดรเวอร์หรือจอภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ INF ได้แล้ว

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อเว็บไซต์สําหรับผู้ผลิตไดรเวอร์จอภาพบางราย: