ไดรเวอร์ของจอภาพหรือไฟล์ Monitor INF คืออะไร

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000023785

26/09/2022

ไดรเวอร์จอแสดงผลจะส่งข้อมูลการกําหนดค่าในรูปแบบของไฟล์ INF ระบบปฏิบัติการใช้ไฟล์เพื่อใช้งานคุณสมบัติ Plug and Play (PnP) ของจอภาพ ข้อมูลการกําหนดค่านี้รวมถึงอัตราการรีเฟรชที่รองรับ ความละเอียดของหน้าจอ และการตั้งค่าคุณภาพสี

ไฟล์กําหนดค่ายังเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าไฟล์ INF จอมอนิเตอร์