ฉันจะเลือกความละเอียดที่มีขนาดใหญ่กว่า 800x600 หรือ 1024x768 ได้อย่างไร

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000023783

26/09/2022

หากคุณไม่สามารถเลือกความละเอียดที่ใหญ่กว่า 800x600 หรือ 1024x768 ได้ ระบบของคุณอาจอยู่ในโหมดโคลน ในโหมดโคลน ความละเอียดจะถูกตั้งค่าเป็นความละเอียดที่ใหญ่ที่สุดที่จอแสดงผลทั้งหมดรองรับ หากต้องการเลือกความละเอียดแยกสําหรับแต่ละจอภาพ คุณต้องสลับไปที่โหมดเดสก์ทอปขยาย:

  1. คลิกขวาที่ เดสก์ทอป แล้วเลือก คุณสมบัติกราฟิก
  2. คลิก จอแสดงผล เลือก จอแสดงผลหลายจอ
  3. เลือก โหมดเดสก์ทอปขยาย และคลิก ใช้
  4. ตอนนี้คุณสามารถเลือกความละเอียดที่ใหญ่ที่สุดสําหรับแต่ละจอภาพได้แล้ว