ฉันจะทําให้ข้อความของฉันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้อย่างไร

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000023782

26/09/2022

Windows* มีการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณทําให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

คําแนะนําของ Microsoft สําหรับ Windows 8*
คําแนะนําของ Microsoft สําหรับ Windows 7*
คําแนะนําของ Microsoft สําหรับ Windows Vista*

หากคุณใช้ Windows XP*:

  1. คลิกขวาที่เดสก์ทอป
  2. คุณสมบัติการเลือก
  3. แท็บ เลือกการตั้งค่า
  4. คลิก ขั้นสูง
  5. คลิกเมนูดรอปดาวน์การตั้งค่า DPI
  6. เลือกหมายเลข DPI (จุดต่อนิ้ว) ที่มากกว่า หรือใส่หมายเลขแบบกําหนดเอง
  7. คลิก ตกลง

Microsoft ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม* เกี่ยวกับวิธีการขยายรายการบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ