ระบุเวอร์ชั่น BIOS บน Intel® Compute Stick

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000023778

12/06/2023

ค้นหา BIOS เวอร์ชั่นปัจจุบันใน Intel® Compute Stick ของคุณ

ดูภายในการตั้งค่า BIOS
  1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ค้นหา BIOS ID บนหน้าจอหลัก ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง
  3. กด F10 เพื่อออกจากการตั้งค่า BIOS

View within BIOS Setup

ในตัวอย่าง SCCHTAX5.86A.0026.2016.0722.1307:

  • SCCHTAX5.86A = รหัส BIOS ID
  • 0026 = เวอร์ชัน BIOS
  • 2016.0722.1307 = วันที่และเวลาของการเปิดตัวเวอร์ชันนี้

ตารางด้านล่างมีลิงก์สําหรับดาวน์โหลดและการสนับสนุน Intel Compute Stick

รหัส BIOS ID
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด BIOS)
โมเดล Intel® Compute Stick
CCSKLm30.86A Intel® Compute Stick STK2m3W64CC
Intel® Compute Stick STK2m364CC
CCSKLm5v.86a Intel® Compute Stick STK2mv64CC
SCCHTAX5.86A Intel® Compute Stick STK1AW32SC
Intel® Compute Stick STK1A32SC
FCBYT10H.86A Intel® Compute Stick STCK1A32WFC
Intel® Compute Stick STCK1A8LFC