โมดูลและสายเคเบิล SFP28 ที่เข้ากันได้สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Networkซีรีส์ XXV710

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000023708

17/11/2021

โมดูลและสายเคเบิลที่รองรับสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710 ซีรีส์พร้อมการเชื่อมต่อ SFP28

โมดูล SFP28 ใดบ้างที่รองรับ

  • โมดูลที่ตรวจสอบแล้วของ Intel มีการระบุไว้ในIntel® Product Compatibility Tool
  • Intel® Ethernet SFP28 SR Optics สามารถซื้อแยกต่างหากได้
  • XXV710 SKU ทั้งหมดเป็นออพติคแบบเปิดและสามารถใช้โมดูลแบรนด์ SFP28 อื่นๆ ได้

มีสายต่อโดยตรงรุ่นใดบ้างที่เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Networkซีรีส์ XXV710

  • สายที่ตรวจสอบแล้วของ Intel มีการระบุไว้ในIntel® Product Compatibility Tool
  • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ต้องใช้ CA-25G-L กับ RS-FEC และ 25GBASE-CR
  • ความยาวสายเคเบิลสูงสุดสําหรับสายเคเบิลเชิงรับคือ 5 เมตร
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
โมดูลและสายเคเบิล SFP+ ที่เข้ากันได้สําหรับIntel® Ethernet Server Adapterซีรีส์ X710
โมดูลและสายเคเบิล QSFP+ เข้ากันได้กับ Intel® Ethernet Server Adapter ซีรีส์ XL710
โมดูลและสายเคเบิล SFP+ ที่เข้ากันได้สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Networkซีรีส์ X520