Intel® RAID แคช SSD ที่มีเส้นทางที่รวดเร็ว * i/o ทำงานร่วมกับไดรฟ์512b

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000023507

07/02/2017

คุณสามารถตั้งค่า Ssd สำหรับ๕๑๒ไบต์ (512b) ต่อภาคหรือภาค๔๐๙๖-ไบต์ (4k)

Intel® RAID แคช SSD ที่มีเส้นทางที่รวดเร็ว * i/o สามารถใช้งานได้กับการตั้งค่า512b เท่านั้น อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ sectoring ไดรฟ์พื้นเมือง4k หรือ4k

ใช้ set-intelssd 0 PhysicalSectorSize = 512 คำสั่งเพื่อตั้งค่า INTEL® SSD ของคุณให้เป็นขนาดเซกเตอร์ที่เข้ากันได้