TA-๑๑๑๘: การอัปเดต BIOS ที่จำเป็นสำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายความน่าเชื่อถือของ Intel

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000023476

10/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๑๑๘ (PDF) PDF icon
คำแนะนำทางเทคนิคนี้อธิบายถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของคุณการดำเนินการแก้ไข/ความละเอียด ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการปล่อย BIOS ในปัจจุบัน

 

ขนาดไฟล์: ๓๑๘ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*