การสาธิต: วิธีการติดตั้งและกำหนดค่า Intel® RAID การบำรุงรักษาหน่วยสำรองข้อมูลฟรี AXXRMFBU5

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023474

08/01/2019

การสาธิตนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโมดู AXXRMFBU5 ตัวเก็บประจุ Super เข้ากับแชสซี


การสาธิตนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโมดูล AXXRMFBU5 ของแคชโหลดลงในแชสซี


การสาธิตนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ SuperCap ด้วยยูทิลิตี้การกำหนดค่า BIOS Intel® RAID