TA-๑๑๑๗: ปัญหาด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เป็นไปได้หลังจากดับไฟ

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000023473

10/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๑๑๗ (PDF) icon
หลังจากการถ่ายแคชที่ประสบความสำเร็จแล้ววงจรที่รวมและหน่วยความจำแฟลชอาจไม่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันได้อย่างถูกต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจเฟิร์มแวร์ 24.19.0 0047 เพื่อแก้ไขปัญหานี้


ขนาดไฟล์:๖๕ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๗

หมาย เหตุ:ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*.