การสาธิต: วิธีติดตั้งและกำหนดค่า Intel® Remote Management Module 4 (Intel® RMM4)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000023460

14/02/2020

การสาธิตนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและกำหนดค่า Intel® Remote Management Module 4 (Intel® RMM4)

หมาย เหตุการสาธิตนี้อ้างอิงจากการติดตั้งและการกำหนดค่า Intel® Remote Management Module 4 (Intel® RMM4) โดยใช้ Intel® Server Board S1200V3RPL SKU