TA-๑๑๑๖: การทำงาน HDD LED ที่ไม่สอดคล้องกับเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ BMC 01.47.10.181

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000023289

08/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๑๑๖ (PDF) icon
คุณอาจสังเกตเห็นกิจกรรม HDD LED ที่ไม่สอดคล้องกันหลังจากการติดตั้ง Intel® Server Platform เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ BMC แบบบูรณาการ01.47.10.181 HDD LED อาจไม่สว่างระหว่างกิจกรรมการขับเคลื่อนหรือคุณลักษณะตำแหน่งที่ตั้งของไดรฟ์จะไม่สามารถใช้งานได้


ขนาดไฟล์:๗๕ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๖
 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*