การใช้ Miracast * กับ Windows ๘.๑ * และ Windows®10

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000023230

05/10/2017

สังเกตIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi
 

Intel WiDi ได้รับการอ้างอิงจากมาตรฐาน Miracast * สำหรับความสามารถในการแสดงผลแบบไร้สาย มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกำเนิดใน Windows®10และ Windows ๘.๑ * และอาจใช้เพื่อทำให้จอแสดงผลแบบไร้สายสำเร็จโดยไม่มีซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ลูกค้าที่ใช้ Windows 7 * สามารถใช้การตั้งค่าคอนฟิก Intel WiDi ที่ดำเนินการต่อได้หรืออัปเกรดเป็น Windows รุ่นที่ใหม่กว่าได้

คุณสามารถค้นหาคำแนะนำสำหรับการใช้ Miracast รวมถึงความต้องการของระบบที่ไซต์การสนับสนุน ของ Microsoft บทความเฉพาะหนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์คือโปรเจ็กต์ไปยังจอแสดงผลแบบไร้สายที่มี Miracast

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Miracast โปรดติดต่อ Microsoft เพื่อรับการสนับสนุน