การจัดลำดับพลังงานโมดูลสำหรับโมดูล Intel® Curie™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000023161

16/07/2017

Intel® Curie™การพิจารณาการจัดลำดับพลังงานโมดูล (PDF)icon
ให้ความสามารถในการเพิ่มพลังและแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงสำหรับโมดูล Intel® Curie™

ชื่อไฟล์: curie-power-sequencing-app-note
ขนาดไฟล์: ๕๒๑ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๖
แก้ไข๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*