หลักสูตรIntel® Teach ProgramและIntel® Teach Elementsคืออะไร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000022935

08/02/2022

Intel® Teach  การพัฒนาทางวิชาชีพช่วยให้ครูสามารถผสานรวมเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลักสูตรที่มีอยู่โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาของนักเรียน การคิดเชิงวิพากษ์และการทํางานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นในสังคมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นเครือข่ายซึ่งเราอาศัยอยู่อย่างแม่นยํา

  • Intel® Teach Elementsเป็นหลักสูตรการพัฒนามืออาชีพฟรีที่ตรงเวลาซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้ทุกที่ทุกเวลา ชุดหลักสูตรที่น่าสนใจนี้ให้การสํารวจแนวคิดการเรียนรู้ที่ 21 อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น