ไดรเวอร์กราฟิก Intel® สําหรับ macOS*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000022440

27/09/2022

หากคุณกําลังมองหาไดรเวอร์กราฟิกสําหรับใช้งานบน macOS* ให้ไปที่เว็บไซต์ Apple* ต่อไปนี้:

หมาย เหตุไดรเวอร์กราฟิกถูกสร้างขึ้นในระบบปฏิบัติการ Mac การอัปเดตเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดจะติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุด