"เพล็กซ์พาส Lite" อยู่ในการสนับสนุนบริการบ้านอัจฉริยะ Intel®ใด

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000022104

09/08/2016

การสนับสนุนบริการบ้านอัจฉริยะ Intel®ประกอบด้วย "เพล็กซ์พาส Lite," ซึ่งมีรุ่น Plex ฟรีสำหรับ12เดือนและสี่คุณสมบัติของเพล็กซ์

คุณสมบัติของเพลกซ์เหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

  • เพลกซ์โฮม –ช่วยให้สามารถควบคุมโดยผู้ปกครองได้
  • อัปโหลดกล้อง –ผลักดันภาพถ่ายไปยังพีซีการสนับสนุนบริการบ้านอัจฉริยะ Intel®จากโทรศัพท์/แท็บเล็ต
  • อุปกรณ์เคลื่อนที่ซิงค์ -เปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาแบบออฟไลน์
  • แอปฟรี –คุณสมบัติไม่ต้องการให้ลูกค้าชำระเงินสำหรับแต่ละอุปกรณ์เพื่อใช้เนื้อหา