คำแนะนำสำหรับผู้ช่วยโอเวอร์คล็อกสำหรับ Intel® NUC

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000022058

21/09/2020

การปรับแต่งประสิทธิภาพสามารถเป็นกระบวนการที่ง่ายและตรงไปตรงมาและมอบกำไรที่เป็นประโยชน์ในประสิทธิภาพของระบบโดยรวม คู่มือการปรับแต่งประสิทธิภาพจะอธิบายวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยการปรับแต่ง (หรือการโอเวอร์คล็อก) ระบบย่อยต่างๆของ Intel® NUCs

NUC8i7HVK และ NUC8i7HNK ช่วยโอเวอร์คล็อก icon
ขนาดไฟล์: ๓๑๘ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๘

NUC6i7KYK ช่วยเหลือการโอเวอร์คล็อก icon
ขนาดไฟล์: ๔๑๔ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*