คู่มือผู้ช่วยโอเวอร์คล็อกสําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000022058

15/02/2024

การปรับแต่งประสิทธิภาพอาจเป็นกระบวนการที่ง่ายและตรงไปตรงมา และให้ประโยชน์กับประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ คู่มือการปรับแต่งประสิทธิภาพอธิบายถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยการปรับแต่ง (หรือการโอเวอร์คล็อก) ระบบย่อยต่างๆ ของ Intel® NUC

ตัวช่วยโอเวอร์คล็อก NUC6i7KYK icon
ขนาด: 414 KB
วันที่: มิถุนายน 2016

หมาย เหตุ ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*