คู่มือผู้ช่วยโอเวอร์คล็อกสําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000022058

12/06/2023

การปรับแต่งประสิทธิภาพอาจเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา และให้ประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ คู่มือการปรับแต่งประสิทธิภาพอธิบายวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยการปรับแต่ง (หรือการโอเวอร์คล็อก) ระบบย่อยต่างๆ ของ Intel® NUC

NUC8i7HVK และ NUC8i7HNK Overclocking Assistant icon
ขนาด: 318 KB
วันที่: มิถุนายน 2018

NUC6i7KYK Overclocking Assistant icon
ขนาด: 414 KB
วันที่: มิถุนายน 2016

หมาย เหตุ ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*