คู่มือปลั๊กอินชุดแก้ไขปัญหา Intel Unite® สำหรับ Skype for Business*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000022054

30/03/2020

คู่มือปลั๊กอินชุดแก้ไขปัญหา Intel Unite® เวอร์ชัน 4.x สำหรับ Skype for Business* (PDF) ไอคอน PDF
คู่มือนี้จะอธิบายให้คุณทราบถึง:

  • ภาพรวมของปลั๊กอินและการใช้
  • วิธีการในการปรับใช้และกำหนดค่าบนเครือข่ายภายในสภาพแวดล้อม IT

ขนาด: 251 KB
วันที่: พฤษภาคม 2020
เวอร์ชัน: 1.6


คู่มือปลั๊กอินชุดแก้ไขปัญหา Intel Unite® เวอร์ชัน 3.x สำหรับ Skype for Business* (PDF) ไอคอน PDF
คู่มือนี้จะอธิบายให้คุณทราบถึง:

  • ภาพรวมของปลั๊กอินและการใช้
  • วิธีการในการปรับใช้และกำหนดค่าบนเครือข่ายภายในสภาพแวดล้อม IT

ขนาด: 891 KB
วันที่: กรกฎาคม 2018
เวอร์ชัน: 2.3

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปลั๊กอินการเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมที่ป้องกันไว้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Intel Unite®
ดาวน์โหลดปลั๊กอินโปรแกรมประยุกต์ Intel Unite®