เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit DC3217BY

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021830

31/12/2018

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit DC3217BY ของคุณ