เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit DCCP847DYE

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021828

14/11/2019

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit DCCP847DYE ของคุณ