เริ่มต้นใช้งานIntel® NUC Kit D54250WYK

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021825

27/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งานIntel® NUC Kit D54250WYK ของคุณ