เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5i5RYK

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021819

27/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งานIntel® NUC Kit NUC5i5RYK ของคุณ