เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5CPYH

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021814

07/02/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit NUC5CPYH ของคุณ