เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC6i5SYH

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021813

27/08/2021

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC6i5SYH ของคุณ