เริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STK2mv64CC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021765

07/07/2023

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งาน Intel® Compute Stick STK2mv64CC ของคุณ