เริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STK2mv64CC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021765

17/09/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STK2mv64CC ของคุณ