เริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STK1A32SC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000021764

17/09/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® Compute Stick STK1A32SC ของคุณ