คุณสมบัติ Thunderbolt™ 3 บนชุด Intel® NUC - NUC6i7KYK

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000021752

25/01/2024

คุณสมบัติ Thunderbolt™ 3

  • พลังงานของอุปกรณ์ภายนอก — สูงสุด 15W (ฮับ ฮาร์ดไดรฟ์ อินเทอร์เฟซเสียง ฯลฯ)
  • Daisy-chain รองรับอุปกรณ์สูงสุด 6 เครื่อง (ไม่รวมถึงจอแสดงผล)
  • รองรับ Plug-and-Play การ์ดกราฟิกภายนอก (eGPU) (เช่น: Razer Core*, PowerColor Devil Box*)
  • ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด 40 Gbps
  • ระบบเครือข่าย Thunderbolt™
  • สายเคเบิลมีความสมมาตร/ย้อนกลับได้ - ไม่มีวิธีที่ไม่ถูกต้องในการเสียบ
  • รองรับโหมดทางเลือก DisplayPort (โหมด DP Alt)

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า Intel® NUC ตัวใดมี Thunderbolt™ 3 และจํานวนจอแสดงผลที่อุปกรณ์แต่ละเครื่องรองรับด้วยอะแดปเตอร์จอแสดงผลตัวเดียวถึงแบบคู่

รุ่น Intel NUC จํานวนจอแสดงผลที่รองรับด้วยอะแดปเตอร์จอแสดงผลแบบเดี่ยวถึงแบบคู่+
NUC6i7KYK 1

ตัวอย่างของ อะแดปเตอร์จอแสดงผลตัวเดียวถึงแบบคู่:

Plugable adapter

สายเคเบิล Thunderbolt ไม่เหมือนกันทั้งหมด สายเคเบิลที่มีช่อง 3 ช่องสามารถทํางานได้สูงสุด 40 Gbps สายเคเบิลที่ไม่มี 3 รันได้สูงสุด 20 Gbps ดูด้านล่าง:

Thunderbolt cables

หมาย เหตุ

มีเพียง Windows® 10 เท่านั้นที่รองรับ GPU กราฟิกภายนอก

การเชื่อมต่อ Thunderbolt 3 เป็นแบบลิงก์เดียว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ค้นหารายการ Thunderbolt อัปเดตอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ 3 เครื่อง
ความแตกต่างระหว่าง USB-C กับ Thunderbolt™ 3
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Thunderbolt™ 3
วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ Thunderbolt™ 3 Controller