แพลตฟอร์ม Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) และความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000021494

11/02/2020

หมาย เหตุIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi

 

Intel® WiDi กำลังพึ่งพาโปรเซสเซอร์กราฟิกระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบระบบเครือข่ายไร้สายของระบบ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows®10แอพพลิเคชั่น Intel WiDi สนับสนุนเฉพาะระบบที่มีโปรเซสเซอร์เจนเนอเร ชั่น 4 (หรือใหม่กว่า) เท่านั้น

ระบบที่มีโปรเซสเซอร์ เจนเนอเรชั่น3ตัวอาจสามารถเข้าถึงคุณสมบัติ Intel widi ได้โดยใช้ขีดความสามารถ Miracast ในตัว ของระบบปฏิบัติการ

ระบบที่มีโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 2 (หรือรุ่นเก่า ) ไม่สามารถรองรับ Intel widi ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 10

แพลตฟอร์ม/ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ:

แพ ลตฟอร์ม

Microsoft Windows 7 *

Microsoft Windows ๘.๑ *

Microsoft Windows®10

หมาย เหตุ

Intel® Core™เจนเนอเรชั่น2
(Intel Core i3/i5/i7-2xxx โปรเซสเซอร์)

WiDi 4. x

WiDi 4. x

ไม่รองรับ *

* Windows 10: ระบบไม่สนับสนุน Intel WiDi หรือไคลเอนต์ Miracast

Intel® Core™เจนเนอเรชั่น3
(โปรเซสเซอร์ Intel Core i3/i5/i7-3xxx)

WiDi 4. x

Miracast

Miracast

 

Intel® Core™เจนเนอเรชั่น4
(โปรเซสเซอร์ Intel Core i3/i5/i7-4xxx)

WiDi 6. x

WiDi 6. x

WiDi 6 x *

* Windows 10: WiDi ๖.๐จำเป็นต้องมีอะแดปเตอร์ไร้สาย๒๐๑๓หรือใหม่กว่า  ระบบที่มีอะแดปเตอร์ไร้สายรุ่นเก่าสามารถใช้ Miracast ได้

Intel® Core™เจนเนอเรชั่น5
(โปรเซสเซอร์ Intel Core i3/i5/i7-5xxx)

WiDi 6. x

WiDi 6. x

WiDi 6. x

 

Intel® Core™เจนเนอเรชั่น6
(โปรเซสเซอร์ Intel Core i3/i5/i7-6xxx)

WiDi 6. x

WiDi 6. x

WiDi 6. x

 

หากคุณมีระบบที่เข้ากันได้แต่มีปัญหาในการใช้ Intel WiDi หรือ Miracast ภายใต้ Windows 10 ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบเฟิร์มแวร์บนจอแสดงผลไร้สาย/ตัวรับสัญญาณ Miracast

เครื่องรับส่วนใหญ่ (รวมถึงที่สร้างขึ้นในทีวีและจอแสดงข้อมูล) ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่มีการรองรับ Windows 10 โดยเฉพาะ

หมาย เหตุบางอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel รุ่นเก่าไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ Windows 10  อะแดปเตอร์เหล่านี้อาจทำงานภายใต้ windows รุ่นก่อนหน้านี้แต่จะไม่ทำงานภายใต้ Windows 10:
  • Intel Centrino®ไร้สาย-N 1000, 1030
  • Intel Centrino® Advanced-N ๖๒๐๐, ๖๒๓๐

การสนับสนุนโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 2:

เทคโนโลยี Intel WiDi ต้องการชุดฮาร์ดแวร์ ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ ที่เข้ากันได้เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะไดรเวอร์แบบไร้สายและกราฟิกสำหรับแพลตฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการที่รองรับ คุณสมบัติหลายประการใน Windows 10 จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องบนแพลตฟอร์มรุ่นเก่าเนื่องจาก ข้อจำกัดด้านไดรเวอร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® Core™เจนเนอเรชั่น2จะไม่รองรับ Intel WiDi (หรือ Miracast) ภายใต้ Windows 10