คำแนะนำการอัปเดต BIOS เวอร์ชั่นสำหรับชุด Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020985

19/12/2017

Intel เวอร์ชั่น BIOS รุ่น๐๐๔๒เพื่อเพิ่มความคุ้มครองไฟฟ้าเกินไปในวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าบนชุด Intel® NUC เหล่านี้:
  • ชุด Intel® NUC NUC6i3SYH
  • ชุด Intel® NUC NUC6i3SYK
  • ชุด Intel® NUC NUC6i5SYH
  • ชุด Intel® NUC NUC6i5SYK

Intel แนะนำให้คุณอัปเดต Intel NUC เป็นBIOS เวอร์ชั่น๐๐๔๒หรือใหม่กว่า