คําแนะนําการอัปเดตเวอร์ชัน BIOS สําหรับชุด Intel® NUC NUC6SY

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020985

25/01/2024

Intel เปิดตัว BIOS เวอร์ชั่น 0042 เพื่อปรับปรุงการป้องกันแรงเค้นทางไฟฟ้าในวงจรตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าบนชุด Intel® NUC เหล่านี้:

  • ชุด Intel® NUC NUC6i3SYH
  • ชุด Intel® NUC NUC6i3SYK
  • ชุด Intel® NUC NUC6i5SYH
  • ชุด Intel® NUC NUC6i5SYK

Intel แนะนําให้คุณอัปเดต Intel NUC BIOS เป็น BIOS เวอร์ชัน 0042 หรือใหม่กว่า